„Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast”

logolgd9Szanowni Państwo

Związek Stowarzyszeń LGD9 zaprasza młodzież do udziału w wyjazdach organizowanych w ramach projektu „Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast”.
13 listopada 2015 – wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz Och Teatru na spektakl „Prapremiera dreszczowca”.
21 listopada 2015 – wyjazd do Białegostoku do Opery i Filharmonii Podlaskiej na operę „Carmen”.
Wszyscy uczestnicy mają zapewniony dojazd oraz obiad.
Uczestnicy wyjazdów muszą spełniać następujące warunki:

  • Wiek 14-18 lat.
  • Miejsce zamieszkania na obszarze działania LGD9 tj. na terenie jednej
    z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko, Miłki, Wydminy, Ryn, Kruklanki).
  • Wykazywać się aktywnością społeczną, w tym świadczeniem pracy woluntarystycznej na rzecz społeczeństwa.REKRUTACJA

Zgłoszeń należy dokonywać do 02 października 2015 roku na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w Biurze Projektu oraz na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce Projekty / PZU z Kulturą.
Liczba miejsc ograniczona! Planowany jest udział 4 osób z każdej gminy członkowskiej LGD9 w jednym wyjeździe. O wyborze konkretnej osoby będzie decydować kolejność zgłoszenia.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Biuro Projektu
ul. 3 Maja 15D; 11-600 Węgorzewoindeks
tel. +48 87 427 06 17; mail: biuro@mazurylgd9.pl

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundacji PZU “PZU z Kulturą”.