Szlaki rowerowe

BAKAŁARZEWO

Dolina Rospudy (44 km).

Bakałarzewo- Matłak- Szafranki- Filipów- Czarne- Supienie- Filipów- Borawskie, Bakałarzewo

Położenie: wzdłuż rzeki i jeziora Rospuda między Bakałarzewem i wsią Supienie na północno – zachodnim krańcu jeziora Rospuda
Od Bakałarzewa na północ wzdłuż rzeki Rospudy obok jeziora Siekierowo do Matłaka, następnie wzdłuż wschodniego brzegu jeziora
Garbaś i rzeki Rospudy przez Szafranki do Filipowa, za Filipowem wzdłuż jeziora Kamiennego i Rospudy do Czarnego i Supieni,
następnie
między jeziorami Rospuda i Wysokim do Filipowa, zachodnią stroną jeziora Garbaś obok jeziora Głębokiego do Bakałarzewa.

• Ciekawe miejsca: wspaniałe widoki na dolinę Rospudy (na całej trasie), jezioro Siekierowo, ”garb” między jeziorami Garbaś i Matłak,
przesmyk wodny między jeziorami Kamiennym i Rospudą, urokliwe widoki na jezioro Rospuda z jej północnego, wysokiego brzegu,
”garb” między jeziorami Rospuda i Wysokim, zachodni brzeg jeziora Garbaś, jezioro Głębokie, bunkry na zachodnim brzegu Rospudy
koło Bakałarzewa.
• Trudność: łatwa

BANIE MAZURSKIE

Szlak Mazurska Piramida (47 km)

Banie Mazurskie – Rapa – Mieduniszki Wielkie – Budzewo Budry – Grądy Węgorzewskie – Popioły – Piłaki Wielkie – Grodzisko – Lisy –
Banie Mazurskie.

• Ciekawe miejsca: Piramida w Rapie
• Trudność: łatwaBez tytułuGIŻYCKO

Szlak wokół jeziora Niegocin (32 km)

Giżycko- Wilkasy- Strzelce- Bogaczewo- Kozin- Most Kula- Rydzewo- Ruda- Bystry- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Twierdza Boyen w Giżycku, most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku.
• Trudność: Drogi asfaltowe o częściowo dużym natężeniu ruchu, z dobrze przejezdnymi odcinkami leśnymi.

Szlak Jeziorko (36 km)

Giżycko- Sterławki Małe- Jeziorko- Szczybały Giżyckie- Wilkasy- Giżycko.

• Ciekawe miejsca: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, twierdza Boyen w Giżycku, grodzisko z epoki żelaza koło wsi Jeziorko.
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe, przewidziana dla wprawnych turystów.

Szlak Pozezdrze (40 km)

Giżycko- Świdry- Pieczarki- Harsz- Pozezdrze- Spytkowo- Giżycko.

• Ciekawe miejsca: Była wojenna kwatera Himmlera koło Pozezdrza, rezerwat w Spytkowie.
• Trudność: Drogi asfaltowe o częściowo dużym natężeniu ruchu z dobrze przejezdnymi odcinkami dróg gruntowych.

Sztynort (67 km)

Giżyko- Kamionki- Doba- Radzieje- Sztynort- Harsz- Ogonki- Pieczarki- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku, zespół pałacowo – folwarczny oraz park w Sztynorcie.
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe.

Sztynort (58,5 km)

Giżycko- Kamionka- Doba- Radzieje- Sztynort- Harsz- Pieczarki- Świdry- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku, zespół pałacowo – folwarczny oraz park w Sztynorcie.
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe.

Szlakiem zamków i rezydencji (87 km)

Giżycko- Tros- Ryn- Salpik- Nakomiady- Kętrzyn- Gierłoż- Dłużec- Radzieje- Pilwa- Doba- Kamionki- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Twierdza Boyen w Giżycku, most obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku, zamek krzyżacki w Rynie, Pałac w
Nakomiadach, Zamek w Kętrzynie, Kościół św. Jerzego w Kętrzynie, Wilczy Szaniec w Gierłoży, Bunkry i kościół w Radziejach.
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe

Szlak Ziemi Giżyckiej (140 km)

Giżycko- Sulimy -Pieczonki – Sołdany – Kruklanki – Wydminy – Lipińskie – Miłki – Paprotki – Górkło – Szymonka – Ławki – Skorupki – Rybical – Ryn – Knis – Salpik – Nakomiady – Owczarnia – Pożarki Kronowo – Bogacko – Giżycko.

• Ciekawe miejsca: Cmentarz wojenny w Paprotkach, zamek krzyżacki w Rynie, Pałac w Nakomiadach, Muzeum Ziemi Mazurskiej
w Owczarni, Twierdzę Boyen w Giżycku. Możliwość zobaczenia ostoi ptactwa wodnego na Bagnach Nietlickiech.
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe z kilkoma odcinkami asfaltowymi o małym i średnim natężeniu ruchu.

Bez tytułuKRUKLANKI

Szlak wokół jeziora Gołdapiwo (37 km)

Kruklanki- Jasieniec- Żabinki- Jakunówko- Kuty- Przytuły- Stręgiełek- Pozezdrze- Przerwanki- Kruklanki

• Ciekawe miejsca: Była wojenna kwatera Himmlera koło Pozezdrza, Śluza koło wsi Przerwanki
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe z kilkoma odcinkami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu.

Szlak wokół jeziora Gołdapiwo (18 km)

Kruklanki- Przerwanki- Jasieniec- Jeziorowskie- Kruklanki.

• Ciekawe miejsca: Śluza koło wsi Przerwanki
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe z kilkoma odcinkami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu.

Szlak Puszczą Borecką (50 km)

Kruklanki- Jeziorowskie- Diabla Góra- Leśny Zakątek- Zamoście- Wolisko- Jurkowo- Możdżany- Kruklanki

• Ciekawe miejsca: Ostoja żubrów w Wolisku
• Trudność: Głównie drogi leśne z kilkoma odcinkami dróg asfaltowych o małym natężeniu ruchu.

Bez tytułuMIKOŁAJKI

Wielka pętla Śniardw (85 km)

Mikołajki- Wierzba- Wejsuny- Niedźwiedzi Róg- Karwik- Jeglin- Zdory- Kwik- Nowe Guty- Okartowo- Suchy Róg- Dziubiele-
Łuknajno-   Mikołajki

• Ciekawe miejsca: Prom na linie w Wierzbie, Śluza Karwik, Rezerwat Łuknajno.
• Trudność: Drogi o średnim i dużym natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe

Bez tytułuOLECKO

Sedraneckie Lasy (12,75 km)


Olecko- Możne- Sedranecki Las- nasyp Oleckiej Kolejki Wąskotorowej- Sedranki- północny kraniec jeziora Oleckie Wielkie- Olecko.

Położenie: tereny leśne na północny- wschód od Olecka. Wiedzie przez Sedranecki Las, ścieżkami nad jeziorem Oleckie Wielkie oraz
szlakiem Oleckiej Kolejki Wąskotorowej.

• Ciekawe miejsca: zagospodarowanie wschodniej strony jeziora Oleckie Wielkie, uroki Sedraneckiego Lasu (szczególnie wiosną i latem,
bociany we wsi Możne), infrastruktura Oleckiej Kolejki Wąskotorowej, ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Olecko Wielkie.
• Trudność: łatwa, relaksacyjna

Ścieżkami wokół jeziora Oleckiego Wielkiego do Sedraneckiego Lasu (13,2 km)


Olecko- Sedranecki Las- Pieńki- Sedranki- Olecko.

Położenie: teren przyległy do jeziora Oleckie Wielkie.

• Ciekawe miejsca: uroki nadjeziornej ścieżki i Sedraneckiego lasu oraz infrastruktura Oleckiej Kolejki Wąskotorowej.
• Trudność: łatwa

Do kościoła w Wieliczkach (18 km)

Olecko- Lesk- Małe Olecko- Wieliczki- Imionki- Olecko.

Położenie: tereny na południe od Olecka z najstarszym w okolicy kościołem w Wieliczkach.

• Ciekawe miejsca: stary cmentarz na skraju lasu przed Oleckiem Małym, kościół w Wieliczkach, Markowskie Bagno, spichlerz
w Imionkach.
• Trudność: łatwa

Do pałacu w Białej Oleckiej (23,1 km)

Olecko- Sedranki- Pieńki- Dąbrowskie- Babki Oleckie- Judziki- Biała Olecka- Monety- Golubki- Sedranki- Olecko.
Położenie: tereny na północ od Olecka

• Ciekawe miejsca: infrastruktura kolejki wąskotorowej, meandry Legi w Sedrankach, Szwedzki Szaniec, pałac w Białej Oleckiej,
pozostałość po jeziorze Białym w Białej Oleckiej, jezioro Czarne w Monetach, wspaniałe krajobrazy między Monetami i Golubkami.
• Trudność: łatwa

Do elektrowni w Starostach (25 km)

Olecko- Lesk- Małe Olecko- Starosty- Niedźwiedzkie- Markowskie- Krupin- Olecko
Położenie: tereny na południe od Olecka.

• Ciekawe miejsca: stary cmentarz na skraju lasu przed Oleckiem Małym, śluza na Ledze w Starostach, cmentarz z I WŚ w Markowskich,
Markowskie Bagno, spichlerz w Imionkach.
• Trudność: łatwa

Do kościoła w Szarejkach (35 km)

Olecko- Babki Oleckie- Judziki- Monety- Szarejki- Stożne- Olszewo- Olecko

Położenie: tereny na północ od Olecka.

• Ciekawe miejsca: widok na byłe jezioro Białe i pałac w Białej Oleckiej, urokliwe widoki na jezioro Czarne, kościół w Szarejkach kopalnia
odkrywkowa koło Stożnego.
• Trudność: łatwa

Nad jezioro Garbaś (37 km)

Olecko- Sedranki- Pieńki- Dąbrowskie- Plewki- Jaworek- zachodni brzeg jeziora Garbaś- jezioro głębokie- Borawskie- Szczecinki- Raczki
Wielkie, Możne Olecko

Położenie: tereny na północny- wschód od Olecka.

• Ciekawe miejsca: warto pojechać ze względu na przejazd nasypem wąskotorówki (infrastruktura), poznanie historii jeziora
w Plewkach,
żeremia bobrów w Plewkach i Jaworku, uroków jeziora Garbaś, meandrów Rospudy między Garbasiem i Głębokim, poznanie bunkrów
nad Rospudą koło Bakałarzewa.
• Trudność: łatwa


Nad rzekę Rospudę (40,3 km)


Olecko- Imionki- Krupin- Markowskie- Wojnasy- Nieszki- Karasiewo- Krzyżewko- Raczki Wielkie- Możne- Olecko

Położenie: tereny położone na wschód od Olecka.

• Ciekawe miejsca: szlak bocianich gniazd i żurawich klangorów, spichlerz w Imionkach, Markowskie bagno, cmentarz wojenny z I WŚ
w Markowskich, jezioro Bolesty, rzeka Rospuda.
• Trudność: łatwa

 

Jurkowskie Góry przez Las Doliwa i Jaśkowską Dolinę. (40,5 km)


Olecko- jezioro Sedraneckie- Olszewo- Jurki- Dybowo- Gryzy- Doliwy- Dobki- Jaśki- Olecko.

Położenie: równolegle do szosy Olecko Giżycko, w większości na północ od niej.

• Ciekawe miejsca: trasa prowadzi przez pofałdowania Gór Jurkowskich, aż do krytycznych wypiętrzeń pod Dybowem, odkryjemy też
tajemniczą warownię Sudowów, poznamy fragment szlaku ”połamanych semaforów”, reszty dopełnią liczne jeziora i lasy. Ponad
to stacja meteorologiczna, jezioro Sedraneckie, garbaty krajobraz między Olszewem i Dybowem, widok na Szeską Górę, infrastruktura
byłej linii kolejowej Olecko- Kruklanki, grodzisko Sudowów, duża liczba jezior.
• Trudność: trasa nieco trudna, ale wynagradzająca włożony wysiłek wielokrotnie. Należy pilnować orientacji na odcinku leśnym w
Gyzowskim Lesie oraz na nadjeziornych ścieżkach pomiędzy Doliwami i Dobkami.

Na Szeską Górę (62 km)

Olecko- Babki Oleckie- Judziki- Biała Olecka- Monety- Szarejki- Guzy- Szeszki- Golubie Wężewskie- Jabłonowo- Sokółki- Stożne- Olszewo- Olecko

Położenie: północny zachód od Olecka. Trasa prowadząca do najwyższego wzniesienia na terenie północno- wschodniej Polski – Szeskiej Góry- 308 (niektóre źródła 309) m n.p.m. przez jedyny na tym terenie rezerwat przyrody Cisowy Jar.

• Ciekawe miejsca: infrastruktura Oleckiej Kolejki Wąskotorowej, pałac w Białej Oleckiej, kościół w Szarejkach, rezerwat Cisowy Jar,
Szeska Góra, jezioro Rdzawe, kopalnia odkrywkowa w Stożnem.
• Trudność: miejscami nieco uciążliwaBez tytułu

RYN

Szlakiem grodzisk staropruskich (30 km)

Ryn- Tros- Jeziorko- Sterławki Małe- Sterławki Wielkie- Orło- Głąbowo- Ryn

• Ciekawe miejsca: grodzisko z epoki żelaza koło wsi Jeziorko, zamek Krzyżacki w Rynie.
• Trudność: łatwa
Bez tytułu

WĘGORZEWO
Szlak prowadzący do rezerwatu Siedmiu Wysp (72.2 km)

Węgorzewo- Węgielsztyn- Śluza Guja- Leśniewo- Srokowo- Bajory Małe- Wyskok- Mała Guja- Wesołowo- Pasternak- Łęgwarowo- Olszewo Węgorzewskie- Pawłowo- Czerwony Dwór- Węgorzewo

• Ciekawe miejsca: Śluza Guja na kanale Mazurskim, wieża Bismarcka w Srokowie, Dworek w Łęgwarowie
• Trudność: łatwa

Szlak wokół jeziora Mamry (41 km)

Węgorzewo- Trygort- Przystań- Mamerki- Kietlice- Sztynort Duży- Harsz- Ogonki- Kolonia Rybacka- Węgorzewo

• Ciekawe miejsca: Była Kwatera Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach, kanał Mazurski, Pałac w Sztynorcie,
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe

Szlakiem Kanału Mazurskiego (40 km)

Węgorzewo- Brzozowo- Guja- Guja Piaski- Rydzówka- Leśniewo- Mamerki – Przystań- Trygort- Węgorzewo

• Ciekawe miejsca: Była Kwatera Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach, kanał Mazurski,
• Trudność: łatwa
Bez tytułu

Szlakiem Sapiny (30, 7 km)

Węgorzewo- Kalskie Nowiny- Stręgiel- Stręgielek- Ogonki- Zielona Góra- Węgorzewo
Bez tytułu

Szlak Wydmiński (30 km)

Wydminy – Gawlik Mały – Wężówka – Radzie – Zelki – Talki – Siemionki – Wydminy.
Bez tytułu

Szlakiem bocianich gniazd (60 km)

Giżycko- Sulimy- Kożuchy- Upałty- Kruklin- Sucholaski- Wydminy- Szczepanki- Lipińskie- Miłki- Przykop- Rydzewo- Kanał Kula- Bogaczewo- Wilkasy- Giżycko