Kontakt

Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZURY”

 biuro: ul. Generała Józefa Zajączka 2

11-500 Giżycko

lok. nr 312

 siedziba: ul. Przemysłowa 17

11-500 Wilkasy

Regon: 281600370
NIP: 845-198-46-00

tel. 692 970 381

lot@lotmazury.pl

nr konta:  27 1240 5787 1111 0010 7694 7345   Bank Pekao S.A.