„Podatek denny” – konferencja online

Szanowni Państwo,

 

Od dłuższego czasu tak zwany „podatek denny” stanowi poważny problem dla właścicieli portów i przystani na Mazurach; liczne kontrowersje wzbudza w szczególności sposób naliczania wyżej wspomnianej opłaty przez przedsiębiorstwo Wody Polskie.

W związku z powyższym Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury w ramach swojej działalności statutowej wystąpiła do kancelarii prawnej CIVITAS ET LUS Piotr Brzozowski (specjalizującej się w prawie administracyjnym) z prośbą o wydanie opinii w kwestii wysokości opłat, które winni wnosić właściciele portów i przystani, za korzystanie z gruntów pod wodami związanymi  z funkcjonowaniem ich  przystani.

Ze sporządzonej  opinii jednoznacznie wynika, iż właściciele portów i przystani winni wnosić opłatę w wysokości 0,89 zł/m2, a nie w wysokości 8,90 zł/m2,  jak proponują  Wody Polskie. Opinia ta bazuje na charakterze  prowadzonej działalności usługowej należącej do przedsięwzięć polegających na uprawianiu rekreacji, turystyki i sportów wodnych (art.261 ust.1 ustawy Prawo Wodne).

Stanowisko kancelarii CIVITAS ET LUS znajduje także potwierdzenie w piśmie z  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20.07.2020 roku, w którym Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej jednoznacznie stwierdza, iż opłata w najwyższej wysokości 8,90 zł/m2 dotyczy tej działalności usługowej, która nie została wskazana w Rozporządzeniu, a więc nie dotyczy portów i przystani.

Poniżej załączamy opinię prawną kancelarii CIVITAS ET LUS.

W związku z powyższym LOT Mazury, przy wsparciu Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, podjął się organizacji spotkania online, którego uczestnikami byliby przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury (dawne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), przedsiębiorstwa Wody Polskie oraz kancelarii prawnej CIVITAS ET LUS reprezentującej LOT Mazury. Celem spotkania jest wypracowanie jednolitej interpretacji przepisów Prawa Wodnego tak, aby przedsiębiorcy z branży turystycznej mieli jasność: ile mają płacić, za co mają płacić i z jakich przepisów opłaty te wynikają.

Planowany wstępnie termin spotkania online to 30 lub 31 marca 2021.

Trwający od dłuższego czasu brak jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących tzw. „podatku dennego” jest nie do przyjęcia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wsparcie, tak, aby sygnatariuszami pisma do Ministerstwa i Wód Polskich była cała branża turystyczna (reprezentowana przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne).

Jednocześnie prosimy  o wsparcie finansowe: zarówno lokalne organizacje turystyczne, jak i lokalnych przedsiębiorców (liczymy się z dalszymi kosztami związanymi z kolejnymi opiniami prawnymi). Na spotkaniu w Giżycku ustaliliśmy wpłaty na ten cel w wysokości 300,00 zł + VAT .

Jeżeli jesteście państwo zainteresowani wystąpieniem jako sygnatariusze pisma do Ministerstwa i Wód Polskich prosimy o krótką informację e-mailową  na adres lot@lotmazury.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem finansowym – tutaj znajdą Państwo dane do przelewu.

Jestem głęboko przekonany, że po wielu latach niejasności i niejednoznaczności w interpretacji przepisów, sprawę związaną z korzystaniem z gruntów pod wodami przez użytkowników portów i przystani  uda nam się w końcu wspólnie pomyślnie rozwiązać.

Z poważaniem,

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY
Marek Szmit

opinia 1 opinia 2 opinia 3 opinia 4 opinia 5 opinia 6