top of page

Regulamin Zwiedzania Giżycka z Przewodnikiem

Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury" zaprasza wszystkich miłośników historii i piękna Mazur do skorzystania z naszej inicjatywy Letniego Zwiedzania Giżycka z Przewodnikiem. Aby zapewnić przyjemne i bezpieczne zwiedzanie, opracowaliśmy regulamin, którego przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

1. Postanowienia Ogólne

 • Zwiedzanie Giżycka z przewodnikiem jest organizowane bezpłatnie i jest przeznaczone dla osób indywidualnych.

 • Każda grupa zwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób.

 • Zwiedzanie odbywa się w terminach i godzinach ustalonych przez organizatora.

2. Warunki Uczestnictwa

 • Zwiedzanie jest dostępne dla wszystkich chętnych osób indywidualnych, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

 • Usługa przewodnika jest całkowicie bezpłatna.

 • Uczestnicy są zobowiązani do nabycia biletów do zwiedzanych obiektów, takich jak Twierdza Boyen.

3. Przebieg Zwiedzania

 • Zwiedzanie rozpoczyna się w ustalonym punkcie zbiórki – przy moście obrotowym w Giżycku – w ustalone dni i o ustalonych godzinach.

 • Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego stawienia się w miejscu zbiórki.

 • Przewodnik ma prawo odmówić udziału w zwiedzaniu osobom, które spóźniły się na zbiórkę lub przekraczają limit liczby uczestników.

4. Obowiązki Uczestników

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń przewodnika.

 • W trakcie zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku i niezakłócania przebiegu zwiedzania.

 • Zabrania się dotykania eksponatów i wchodzenia na obszary niedostępne dla zwiedzających.

5. Odpowiedzialność Organizatora

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku udziału w zwiedzaniu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zwiedzania z przyczyn niezależnych od niego (np. złe warunki atmosferyczne).

6. Postanowienia Końcowe

 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem www.lotmazury.pl.

 • Uczestnictwo w zwiedzaniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 • Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące zwiedzania należy zgłaszać do organizatora.

Kontakt z Organizatorem

Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury"

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 18, Wilkasy

Telefon: 506 499 698

Strona internetowa: www.lotmazury.pl

Comments


bottom of page