Wody Polskie, Prawo wodne, tzw. „podatek denny”

Jako Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY zaangażowaliśmy się w realizację działań z zakresu ustalenia stanu prawnego oraz interpretacji przepisów ustawy Prawo wodne, której zapisy egzekwowane są przez Wody Polskie (zagadnienia dotyczące tak zwanego „podatku dennego”).

W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, w dniu 01-02-2021 w Giżycku w Ekomarinie odbyło się spotkanie w sprawie w/w opłaty.

Na spotkaniu uczestnicy w liczbie około 15 osób ustalili , że zlecą Kancelarii prawnej CIVITAS ET IUS Paweł Brzozowski (specjalizującej się w szeroko pojętym prawie administracyjnym, posiadającej doskonałe rekomendacje) sporządzenie opinii prawnej dotyczącej obowiązujących stawek opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami  jakie właściciele portów i marin winni uiszczać (Rozporządzenie RM z 28-12-2017). Wstępna opinia ustana wskazuje, iż proponowane przez Wody Polskie stawki są niezgodne z duchem ustawy Prawo wodne i zapisami Rozporządzenia.

Na spotkaniu ustalono , iż opłata za sporządzenie opinii dla 1 podmiotu będzie wynosiła 300,0 zł + VAT  ( w przypadku darowizny na rzecz LOT MAZURY kwota 300,0 zł ) . Wpłaty będzie należało dokonywać na konto LOT MAZURY.

Osoby, które dokonają wpłaty, będą uprawnione do wykorzystania przedmiotowej opinii przy kształtowaniu umowy z Wodami Polskimi dotyczącej opłat za wykorzystanie gruntów pod wodami. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wiadomości do LOT MAZURY (lot@lotmazury.pl) i złożenie krótkiej deklaracji (przykładowa treść poniżej):

Niniejszym informuję , iż chcę skorzystać z opinii prawnej sporządzonej przez  Kancelarię  CIVITAS ET IUS Paweł Brzozowski , w związku z czym wyrażam gotowość partycypacji finansowej w zapłacie za sporządzoną opinię w kwocie 300,0 zł + VAT ( alternatywnie – przekażę darowiznę na rzecz LOT MAZURY w kwocie 300,00 zł )

Na spotkaniu ustalono także współpracę pomiędzy portami i podejmowanie wspólnych działań (także na poziomie Ministerstwa Żeglugi) w zakresie przedmiotowego podatku.

W przypadku powstania nadwyżki we wpłatach środki zostaną przeznaczone na inne działania związane z „podatkiem dennym”.

 

Dane do przelewu:

Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY

Ul. Przemysłowa 17

11-500 Wilkasy

NIP: 845-198-46-00

 

Numer konta: 27 1240 5787 1111 0010 7694 7345   Bank Pekao S.A.

 

Tytułem: Realizacja działań z zakresu ustalenia stanu prawnego oraz interpretacji przepisów ustawy Prawo wodne

 

Podmioty zainteresowane wystawieniem faktury prosimy o wiadomość z danymi: lot@lotmazury.pl