top of page

Strategia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Samorządy skupione wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stworzyły dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia”, który ma ułatwić przygotowanie, a potem realizację wspólnych ponadlokalnych przedsięwzięć w oparciu o pojawiające się możliwości wsparcia zewnętrznego oraz zasoby własne.


Strategię opracowało 12 mazurskich samorządów miasto Giżycko i gmina wiejska Giżycko, Mrągowo i gmina wiejska Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Mikołajki (koordynator prac nad dokumentem), Miłki, Pozezdrze, w ścisłej współpracy również z powiatem giżyckim.


W dokumencie uwzględnione zostały uwagi, które mogli wnieść sami mieszkańcy, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w tym roku równolegle we wszystkich miejscowościach.

Burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska: „Mazurskie samorządy podjęły decyzję o zjednoczeniu się i wspólnym działaniu, by wspólnie określić priorytetowe zadania i silniejszą ręką sięgnąć po wsparcie z funduszy zewnętrznych. W dzisiejszych czasach jest to po prostu niezbędne, trzeba zawiązywać partnerstwa (…)”

"Mazurskie samorządy podjęły decyzję o zjednoczeniu się i wspólnym działaniu, by wspólnie określić priorytetowe zadania i silniejszą ręką sięgnąć po wsparcie z funduszy zewnętrznych. W dzisiejszych czasach jest to po prostu niezbędne, trzeba zawiązywać partnerstwa (…)”

Wśród wielu ciekawych przedsięwzięć zawartych w strategii jest między innymi stworzenie infrastruktury popularyzującej naukę, prowadzącej działania z zakresu ekoedukacji oraz realizującej działania badawcze wspierające regionalne specjalizacje, którymi są ekonomia wody i żywność wysokiej jakości. W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie Mazurskiego Centrum Nauk o Środowisku w Rezerwacie Łuknajno, funkcjonującego w ramach istniejącej stacji badawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Naukowo – Edukacyjnego „AquaMazury” w Giżycku

Comentários


bottom of page